Doelstelling

De doelstelling van mijn fokkerij is:

Het houden en genieten van 10  waardevolle fokooien met hun lammeren.

Waardevolle fokooien zijn voor mij ooien die in balans zijn, voor wat betreft het exterieur en functionaliteit.

In de praktijk houdt dat in een harde selectie op functionele aspecten van de fokkerij en het exterieur. Het belangrijkste in de fokkerij is de juiste keuze maken van de ram die de ooien moet gaan dekken. Ik hecht veel waarde aan een ram of ramlam die is geboren uit een oudere ooi, die heeft bewezen dat ze voldoende lammeren kan produceren en op leeftijd er nog steeds goed bij staat. Voorbeeld daarvan is mijn fokooi 4705-43239 Sterooi 36 punten Be.90 Alg.89, 6 x 12 lammeren.

Qua exterieur ga ik uit van de romp, die goed gebouwd moet zijn, het liefst een extra lange middenhand, iets hellend kruis, dat goed open en breed moet zijn. De bovenlijn van de romp moet strak zijn en de schouder moet er schuin in liggen, zodat de voorbenen gemakkelijk kunnen bewegen. De overgang van de romp via de hals naar de kop moet vloeiend verlopen, de hals mag best iets boven de romplijn uitkomen. De kop moet mooi gevormd zijn, goed wit behaard, een brede bek en een sprekende orenstand hebben. Het beenwerk moet zowel in stand en beweging correct zijn. De achterhand dient zeer goed bespierd te zijn in zowel binnen als buitendijen.  De staart moet kort en dun zijn en het liefst onbewolt. De vacht zie ik graag voldoende lang en zonder kale plekken.

Bij de keuze van een nieuwe dekram, kijk ik naar de onderdelen van mijn ooien en lammeren die ik verbeteren wil. Ik zoek daarvoor een ram, waarvan ik heb gezien dat hij die onderdelen aanmerkelijk verbeterd. Kom ik er met de keuze van een oude ram niet uit, dan zoek ik een ramlam uit een fokkerij die dat wel in zich heeft. 

Uiteraard moeten de ooien gemiddeld 2 lammeren werpen en groot brengen, maar als je exterieur texelaars fokt dan weet je dat een uitdaging is en blijft. 

Mijn fokkerij is gericht op het fokken van ooien, maar een goed ramlam mag er natuurlijk ook bij zitten. Ik zet de laatste jaren steeds vaker een eigengefokte ram in, omdat je daar toch veel meer van weet dan een aangekocht ramlam.

De laatste jaren heb ik flink ingezet om in mijn schapen meer ontwikkeling en lengte te krijgen, de resultaten zijn erg positief.  De komende jaren zal de aandacht worden gevestigd op rasuitstraling, bespiering en de kop.

Resultaten van een harde selectie en een juiste rammen keus zijn:

Dat de ooien de lammeren door de extra lengte in de middenhanden zonder problemen kunnen dragen.

De ooien zijn een stuk duurzamer geworden.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat ik meer plezier in de fokkerij heb gekregen.

4705-0314h