Keuringen 2019

Zevenaar een prachtige texelaar keuring gehad.

Extra veel succes behaald met de 10 meegenomen schapen.  

4 Hoofdprijzen gewonnen.

Kampioen 1-jarige Ram 5578-60872 hij werd met 8 punten verschil ruim kampioen.

Res. Kampioen 1-jarige ooien niet gezoogd werd ooi 4705-51750.

Beste hok 2-3 en 4 tallen 1-jarige ooien werden de beide zusjes 4705-51749 en 51750, die tevens werden opgesteld bij de laatste 5 van het kampioenschap. Ooi 51750 werd met 1 punt verschil met de Kampioen, Res. Kampioen en 49 werd 3e van dit kampioenschap.

Beste hok 2-3 en 4 tallen oude ooien, de ooien 51704 en 51728 stonden in dat hok en ooi 51704 stond bij de laatste 5 van het kampioenschap oude ooien en werd uiteindelijk 4e.

Oude ooi met 2 ooilammeren werd 1 A en het 2-tal ramlammeren werd 1 D.

Als klap op de vuurpijl won ik ook nog de verlotingsooi, gefokt door de Fam. van Boekel.   Een prachtige ooi uit dezelfde ram (3213-86397) als de 2 zusjes 51749 & 51750 op de foto.