Het aflammer seizoen is voorbij.

Dit jaar hebben 9 ooien gelammerd. Samen wierpen ze 20 lammeren en allemaal levend geboren.

6 ooien wierpen 2 lammeren, 1 ooi wierp 1 lam, 1 ooi wierp 3 lammeren en 1 ooi kreeg 4 lammeren.

Doordat we spenen tekort kwamen hebben we 2 ooien kunnen lenen van een collega fokker.

Deze 2 ooien namen de lammeren zonder problemen aan . 

Dat is een hele zorg minder en prachtig om te zien.

2 zusjes uit A-ooi 1907-30146, van Ram 6465-30764